Čistenie a sanitácia výdajníka.

Čo je to sanitácia výdajníka?

Ide o dôkladné vyčistenie všetkých častí výdajníka, s ktorými príde voda do styku a to vo vnútri aj mimo prístroja.

Prečo sa vykonáva?

Voda, ktorú vám dodávame, je čisto prírodným produktom. A to vrátane všetkých baktérií, ktoré obsahovať má a s ktorými žijeme v symbióze. Títo naši malí kolegovia však majú tendenciu zachytávať sa vo vodných cestách výdajníka a podieľať sa tak na vytváraní takzvaného "povlaku". Ten však môže byť živou pôdou pre baktérie, ktoré nám neprospievajú. Sú obyčajne všade okolo nás vo vzduchu. Tam nám nevadia. Ako náhle im ale dáme potravu v podobe spomínaného povlaku, môžu sa začať neprimerane rozmnožovať. Ale žiadny strach. Môžeme tomu spoľahlivo predísť pravidelnou sanitáciou. Rovnako ako doma umývate nádoby, i váš výdajník je potrebné občas vyčistiť.


Ako často sa má sanitácia vykonávať?

Podľa našich skúseností a podľa odporučenia Štátneho Zdravotného Ústavu každý štvrtý mesiac.

Kto to má strážiť?

Nechajte to na nás. Vedieme si dôslednú evidenciu sanitácií a včas sa vám pripomenieme. Okrem toho na každý výdajník technik po sanitácií nalepí známku, z ktorej vyčítate, kedy by malo ďalšie čistenie prebehnúť.

Ako sanitáciu vykonávate?

Za raky praxe, s prihliadnutím ku skúsenostiam zahraničných kolegov a po konzultáciách s hygienikmi, sme zostavili pomerne sofistikovaný a hlavne efektívny spôsob sanitácie. Stručne ju delíme do troch krokov:

  • mokrá cesta - pri ktorej sa za pomoci účinného dezinfekčného roztoku vyčistí vnútorné vodné cesty
  • ozónová cesta - v rámci ktorej je do vodných ciest špeciálnym zariadením pustený na určitú dobu ozón. Ten slúži k likvidácii baktérií, ktoré prežili mokrú cestu.
  • povrchové vyčistenie zbaví nečistôt tŕň, kornút, kohútiky, odkvapkávaciu misku a povrch výdajníka    

Kto a kde sanitáciu vykoná?

Sanitáciu vykonávajú naši technici priamo u vás. Majú od nás potrebnú kvalifikáciu, zdravotný preukaz a školenie hygienického minima.

Kde si môžem sanitáciu objednať?

Najlepšie prostredníctvom nášho e-shopu výberom položky sanitácia.


Lee