Opravy výdajníkov

Servis výdejníků

Nefunguje váš výdajník, tak ako by mal? Postaráme sa o vás.

Prosím, kým kontaktujete naše servisné stredisko, skontrolujte si tieto najčastejšie poruchy, ktoré môžete odstrániť sami. 

Po dobu opravy vám bezplatne zapožičiame náhradný výdajník.

Výdajník nehreje ani nechladí

  1. skontrolujte, či je výdajník zapojený do elektrickej siete
  2. skontrolujte, či sú vypínače ohrevu a chladenia v polohe ON
  3. pokiaľ je všetko zapnuté a výdajník nefunguje, kontaktujte naše servisné stredisko

Z výdajníka tečie voda na podlahu

  • odpojte výdajník od elektrickej siete dajte dole barel z výdajníka
  • skontrolujte, či na barely nie je malá prasklina
  • pokiaľ áno, vysušte výdajník a nasaďte nový barel
  • pokiaľ nie, kontaktujte naše servisné stredisko

Výdajník prestal vyrábať sódu

  • najskôr je prázdna fľaša CO2
  • objednajte si novú a nechajte si ju vymeniť

 

 

Servisné stredisko:

email: voda@voda.sk
tel: 02 / 44 63 11 77

Lee