FILTRE 3M

Do všetkých našich výdajníkov na vodovodný systém montujeme filtre od svetovej značky 3M Company. Ide o kvalitný a preverený výrobok z USA. Filtre 3M prešli prísnymi testami a majú odporúčania Štátneho zdravotného ústavu!

AKO FILTER PRACUJE?

Pracuje na princípe aktívneho uhlia. Odstraňuje chlór, zápach, príchuť a častice od veľkosti 0,5 mikrónov. Neodstraňuje z vody minerálne látky.

AKO ČASTO SA FILTRE MENIA?

Filter 3M upraví 4000 litrov a klientom ho vymieňame každého pol roka.

Prílohy: 
Lee